"La cançó obre el cor a l'Esperit Sant" Sant Lluís Maria Grignon de Montfort
 
Els cants en el transcurs de la missa.
 

"Cantar, és pregar dues vegades", deia sant Agustí. El cant permet l'oració fervent, unifica les veus i els cors de tots els fidels. Els cants fan entrar a l'Assemblea en el misteri que celebrem, en la fe de l'Església. Ajuden les persones a entrar en l'actitud espiritual corresponent al ritu que se celebra.

I.RITUS INTRODUCTORIS   

 

Cant d'entrada
Tal com ens diu l'Església, el cant d'entrada obre la celebració, afavoreix la unió dels fidels que s'han reunit, i fa entrar en el misteri que celebrem (temps o festa). Acompanya la processó del sacerdot i els ministres fins que estiguin al seu lloc de la mateixa manera com Crist entra en el seu Temple enmig del seu poble.

Ha de ser un cant participatiu, amb una melodia simple i una lletra que posi de manifest la lloança del poble de Déu que acull al seu Salvador. És bo triar un cant conegut per l'assemblea per promoure la unitat.

 

Preparació Penitencial  
Després de l'invitatori (una petita invitació al penediment) es deixa un moment de silenci per al recolliment. Tots, ministres i fidels, es reconeixen pecadors, per acollir millor el do de Déu. El Kyrie és un ritu en si mateix, és el que s'anomena un cant ritual.

L'elecció de cants bells, però al mateix temps senzills, sense excessives complicacions permet enriquir la celebració no només en l'aspecte musical i cultural, sinó amb un bé més gran que hem de tenir en compte: fomentar la participació de l'assemblea.

 

Glòria
L'himne del Glòria és una de les més antigues tradicions cristianes (segle II). És un model d'oració cristiana que lloa el Pare, suplica a l'Anyell, en l'Esperit Sant. El nostre cant s'uneix a aquell amb el qual els àngels, davant del bressol, celebraven el misteri de l'Encarnació.

Està fet per ser cantat amb tota l'assemblea o alternant amb el cor o l'animador de cants. És un cant ritual. Per tant, no pot ser substituït per un altre tipus de cançó, encara que sigui de lloança, ja que les paraules ens han estat donades per l'Església. Exclourem qualsevol tipus de "versió o lletra alternativa" que ens farien pensar que es tracta d'un cant com un altre qualsevol.

 

II. LITÚRGIA DE LA PARAULA 

 

El salm
Tal com testifica la tradició jueva i cristiana, els salms estan destinats a ser cantats. El salm, anomenat responsorial, respon a la Paraula que ha estat escoltada per l'Assemblea. Ha estat elegit per fer-se ressò de la primera lectura. (El salmista canta en nom de l'assemblea)

Hi ha diverses maneres de cantar:
- Els versos són entonats pel salmista intercalats per una antífona cantada per la congregació. D'aquesta manera, fent-se ressò del salm, l'antífona actua com una impregnació al cor dels qui la canten.
- L'assemblea i el salmista canten alternativament el salm seguint una melodia predeterminada. D'aquesta manera els fidels canten la paraula de Déu i al mateix temps s'encarna en ells.

 

L'aclamació de la Paraula
L'al·leluia és una aclamació alegre, que significa "lloar Déu" (en hebreu), que acompanya la processó de l'Evangeliari fins l'ambó. Aquesta és la segona vegada - després del Glòria - que la litúrgia pren prestat el seu cant al dels àngels. La tercera vegada serà en el Sant. Durant la Quaresma, l'Al·leluia es reemplaça per una antífona que aclami a Crist present en la seva paraula.

Aquest al·leluia precedeix un vers al·leluiatic que l'animador pot també cantar, caldria preparar-ho amb antelació perquè aquest moment de la celebració no sigui oblidat o passi desapercebut.

 

El credo.
El símbol o professió de fe, té com a objectiu que les persones assentin i responguin a la Paraula de Déu. El símbol ha de ser dit pel sacerdot amb el poble, els diumenges i dies de festa (solemnitats). La lletra tampoc pot ser versionada, les paraules del credo no han de canviar-se, però no obstant això pot ser cantat.

 

La pregària universal  
Després d'haver proclamat junts el credo, se'ns insta a intercedir per l'Església i els seus pastors, pel món i els seus líders, per aquells que estan patint, per la nostra comunitat local. La tornada de la pregària universal ajuda a tota l'assemblea a entrar en aquesta intercessió. Per a l'elecció d'aquest tornada, es tindrà en compte que estigui dirigida a la mateixa persona que estan dirigides les intencions i el temps litúrgic que s'estigui celebrant.

Procurem no tenir pressa i deixar un temps de silenci després de llegir cada intenció.


III. LITÚRGIA DE L'EUCARISTIA

 

Cant per a l'ofertori
Aquest moment marca l'inici de la litúrgia de l'eucaristia. Es presenten a Déu el pa i el vi que es convertiran en el Cos i la Sang de Jesús. Un cant pot acompanyar la processó i la presentació de les ofrenes. Aquest cant ha d'ajudar a viure la gràcia del moment: presentem tota la nostra vida a Crist, qui la unirà a la seva pròpia ofrena al Pare. Es pot cantar durant tot el temps de l'ofertori.

El cant ha d'ajudar a l'assemblea a concentrar la seva atenció sobre el que passa a l'altar, per aquesta raó, en el moment de triar una cançó, hem d'assegurar que la lletra parli del que està succeint i és bo no dirigir el cant des de l'ambó per no distreure l'assemblea. Una bella peça instrumental també pot ser una bona opció.

 

Sant
Aquest càntic celestial d'adoració és veritablement una aclamació alegre que ha de sorgir immediatament després del prefaci. Aclamem la santedat de Déu, i al mateix temps ens preparem per acollir aquell que ve en Nom del Senyor: Jesucrist que en uns moments es farà present sobre l'altar. Hosana!

Correspon a l'animador la tasca d'assegurar la seqüència harmònica entre prefaci i el Sant. És molt convenient, de la mateixa manera que en el Glòria, no recitar-lo, millor cantar-lo.

 

Anamnesi
L'anamnesi commemora la mort i resurrecció de Jesús i proclama el seu retorn en glòria. L'anamnesi és una aclamació a Crist feta per tot el poble (encara que el sacerdot pot començar-la).

 

Doxologia final.
L'oració eucarística es va iniciar en una atmosfera de lloança i acaba en la doxologia (paraula grega "doxa", que significa glòria o lloança) dirigida a Déu Pare per mitjà del Fill en l'Esperit. Aquesta doxologia trinitària - culminació final de la gran i solemne doxologia que és la pregària eucarística està marcada per l'AMEN final, el més important de tota l'Eucaristia. Significa la nostra adhesió, la nostra conformitat amb tota la pregària eucarística. Ha de ser fort, el podem solemnitzar, triplicánt-lo, o almenys ampliant-lo.


IV. LITÚRGIA DE LA COMUNIÓ

 

Pare Nuestre
Amb el Pare Nostre comença la litúrgia de la Comunió: els germans que rebran el cos de Crist procuren entrar amb aquesta oració en una actitud filial de confiança i de perdó mutu. Podem cantar-lo recitar-lo, l'important és mantenir l'ambient d'oració.

 

Anyell de Déu  
El gest de la "fracció del pa", repeteix aquell de Crist, que en l'últim sopar, "va partir el pa". L'"Anyell de Déu" és el cant que acompanya tot aquest ritual, i ha d'ajudar a l'assemblea a entrar a la solemnitat i transcendència d'aquest moment.

Hem de garantir l'inici primerenc d'aquest cant que acompanya la Fracció del pa, instants després del ritu de pau.

 

Cant de comunió:
Sant Agustí ens diu: "Cristià, converteix-te en el que ets: el Cos de Crist." Apropar-se a combregar és apropar-se a Crist amb tota la nostra vida, les nostres lluites, les nostres oportunitats de donar testimoni de la fe, les nostres dificultats viscudes des de l'esperança etc. A cada Eucaristia, Crist reuneix als seus amics per santificar les seves vides i poc a poc convertir-los en ell pel seu amor. Per tant, el cant que acompanya la processó dels fidels s'ha de fer des d'una interioritat que promogui una comunió profunda, o també pot ser executat després de la processó en una acció de la gràcies tranquil·la.

Per afavorir l'oració dels fidels, és recomanable escollir un cant amb una tornada que sigui fàcil i pugui ser entonat de memòria, ja que és probable que les persones no disposin dels cançoners quan s'uneixin a la processó. L'animador pot animar la tornada a l'ambó, però per a les estrofes pot confiar en la coral, un petit cor o uns pocs solistes. Un recurs que embelleix aquest moment de la litúrgia és dedicar alguns moments del cant per executar un fragment instrumental si es disposa d'instrumentistes capaços d'això.

 

Acció de Gràcies
Un cop finalitzada la distribució de la comunió, el sacerdot i els fidels, si és oportú, poden resar en silenci per un temps. També és possible, si així es decideix, que tota l'assemblea pugui executar un himne, salm o un altre cant de lloança.

  

V. RITUS DE CONCLUSIÓ

 

Comiat i benedicció:
Després de la salutació i la benedicció del sacerdot acomiada l'assemblea. La benedicció significa la protecció de la Trinitat, el Senyor roman amb nosaltres.

 

Cant d'enviament:
Encara que no estigui previst pel Missal, el cant d'enviament sense ser una obligació, si és molt aconsellable. Podem entendre que aquest cant és com una prolongació de l'enviament missioner amb què conclou la celebració "Aneuvos-en en pau." Que sigui un cant conegut, alegre i en el qual pugui participar tota l'assemblea!

¡Pesem en l'alegria que transmet la nostra alegria a l'ambó! Ets l'última persona que els fidels veuen abans de sortir de l'església!

 

 

 
Alguns cants per a la celebració eucarística
 
Instruccions:
Premeu CTRL+F per obrir el buscador. Introduïu el títol de la cançó desitjada.
Feu clic a sobre del títol del cant i així podreu escoltar-lo i aprendre'l!
 
Si no podeu escoltar les cançons us heu d'instal·lar el Quicktime Player. És un programa que està disponible a Internet, el podeu descarregar gratuïtament a: http://www.apple.com/quicktime/download
 
José Angel i JuliàPare Manel i Jose Manuel
 
Isa, Lucas i TereFernanda, Margarita i Lucho
 

 

Pàg. Títol Videos CD's MIDIS
A        
280
A casa et rebem, Maria
  Escoltar
133
A l'Anyell de Déu
  Escoltar
66
A Tu poder i glòria
A Tu poder i glòria   Escoltar
332
A Tu, a Tu la lloança (Te Deum)
  Escoltar
194
Adora Déu, el teu Senyor!
  Escoltar
211
Adoramus te o Christe - (TAIZÉ)
    Escoltar
188
Adoramus te, Jesús Fill de Déu
  Escoltar
398
Adorem el Cos de Crist
    Escoltar
298
Al seu si la Verge concebrà
    Escoltar
59
Al·le, al·leluia
    Escoltar
344
Al·leluia (x4), Crist ha ressuscitat
    Escoltar
209
Al·leluia 7 - (TAIZÉ)
    Escoltar
209
Al·leluia 10 - (TAIZÉ)
    Escoltar
209
Al·leluia 17 - (TAIZÉ)
    Escoltar
73
Al·leluia! Magnificat!
    Escoltar
318
Al·leluia, al·leluia (1 Pere)
    Escoltar
25
Al·leluia, al·leluia, Jesús és Rei
    Escoltar
60
Al·leluia. A plena veu
    Escoltar
29
Al·leluia. Aclami a Déu tota la Terra
    Escoltar
31
Al·leluia. Dem honor al Déu Creador
    Escoltar
53
Al·leluia. El Senyor regna
    Escoltar
46
Al·leluia. Enaltiu Jahvé
    Escoltar
45
Al·leluia. Glòria i Lloança
    Escoltar
84
Al·leluia. Jesús és viu
    Escoltar
7
Al·leluia. Jo crec en tu Senyor
    Escoltar
16
Al·leluia. Lloeu Déu del cel estant
    Escoltar
8
Al·leluia. Vull cantar pel nostre Déu
    Escoltar
324
Alça la veu, beneeix al Senyor
    Escoltar
18
Alçat radiant... Jerusalem
  Escoltar
68
Alcem les mans per lloar a Déu
    Escoltar
21
Alceu l'estendard de l'amor
    Escoltar
278
Alegra't Maria
    Escoltar
292
Alegra't Plena de Gràcia
  Escoltar
88
Amb goig crideu tots els pobres de cor
  Escoltar
73
Amb goig exulteu pobles de l'univers
  Escoltar
164
Amb la joia als llavis us canto
    Escoltar
204
Amb tot el meu ésser (Pel teu Amor)
    Escoltar
313
Apropeu-vos a la taula
Apropeu-vos a la taula   Escoltar
83
Apropeu-vos al Senyor, per lloar-lo
    Escoltar
372
Ara és l'hora de la glòria
    Escoltar
110
Ara és temps de sortir de la mort
    Escoltar
80
Au desperteu del vostre son!
    Escoltar
271
Ave Maria
    Escoltar
300
Ave Maria gratia plena
  Escoltar
44
Avui ha obrat el Senyor, al·leluia!
    Escoltar
B        
138
Beneeixo el Senyor. Siguis beneït
    Escoltar
214
Beneïu el Senyor! - (TAIZÉ)
    Escoltar
211
Bonum est confidere - (TAIZÉ)
    Escoltar
161
Busca el Reialme de Déu
  Escoltar
C        
165
Canta al·leluia al Senyor
  Escoltar
30
Canta amb goig l'amor del teu Senyor
    Escoltar
109
Canta i dansa, Filla de Sió
    Escoltar
76
Canteu a Déu
  Escoltar
78
Canteu amb mi al nostre Déu
  Escoltar
142
Celebreu el triomf
  Escoltar
144
Celebreu la bondat del Senyor
  Escoltar
39
Cerqueu el Senyor
    Escoltar
210
Confitemini Domino - (TAIZÉ)
    Escoltar
406
Convertiu-vos en el que rebeu
    Escoltar
104
Crida de goig per Déu
    Escoltar
87
Crida de goig, Crist ha ressuscitat
  Escoltar
93
Crida, crida de goig
  Escoltar
352
Crist et lloem (Himne a la Creu)
  Escoltar
79
Crist ha ressuscitat, al·leluia!
    Escoltar
310
Crist ha vençut per sempre la mort
    Escoltar
211
Crucem tuam - (TAIZÉ)
    Escoltar
D        
212
Da pacem Domine - (TAIZÉ)
    Escoltar
32
Dansa de goig
    Escoltar
168
Dansa de goig per Déu
    Escoltar
38
Dem honor a Jesús Senyor nostre
    Escoltar
212
Déu és Amor - (TAIZÉ)
    Escoltar
139
Déu és la font del meu gran goig
  Escoltar
196
Déu Pare nostre
    Escoltar
396
Déu tant ha estimat al món
    Escoltar
422
Déu volguè fer-se home
  Escoltar
285
Dolça serventa del Senyor
    Escoltar
408
Dóna'ns el Pa de Vida, Senyor
    Escoltar
74
Donem glòria al nostre Déu
  Escoltar
E        
91
El cel proclama la glòria de Déu
    Escoltar
86
El dia de pasqua la tomba s'obrí
  Escoltar
54
El meu cor que visqui per lloar
  Escoltar
2
El nostre Déu
    Escoltar
148
El Senyor és el meu Bon Pastor
    Escoltar
212
El Senyor és la meva força - (TAIZÉ)
    Escoltar
34
El Senyor és Rei
  Escoltar
67
Ell es manifesta
  Escoltar
1
Ell és viu!
    Escoltar
69
Ell m'ha canviat la vida
  Escoltar
260
Els sants i les santes de Déu
    Escoltar
61
Emmanuel, Déu amb nosaltres
    Escoltar
369
En tu confio la meva ànima
  Escoltar
50
Enaltiu el Senyor que n'és de bo
    Escoltar
27
És avui que s'aixeca una llum
    Escoltar
99
És molt bo lloar-te a tu Senyor
    Escoltar
20
És molt gran el nostre Déu
    Escoltar
270
És veritablement digne beneir-te
    Escoltar
15
Esclata en crits de goig
    Escoltar
195
Espera en pau el Senyor!
    Escoltar
254
Esperit de santedat
    Escoltar
246
Esperit del Déu vivent
    Escoltar
234
Esperit Sant dóna'ns vida
    Escoltar
230
Esperit Sant vine als nostres cors
    Escoltar
255
Esperit Sant vine, Esperit del Senyor
    Escoltar
3
Estimaré el Senyor
  Escoltar
122
Et lloem Senyor
  Escoltar
22
Ets Amor, sols Amor
    Escoltar
428
Ets aquí present Senyor Jesús
Ets aquí present Senyor Jesús   Escoltar
368
Ets beneït Senyor
  Escoltar
378
Ets el meu Fill estimat
  Escoltar
114
Ets gran Senyor, Rei de les nacions
    Escoltar
152
Exalça el Senyor
    Escoltar
266
Exulta de goig Resplendor de la Llum
  Escoltar
48
Exulteu de goig pobles de la Terra
    Escoltar
370
Exulteu, canteu familiars del Senyor
    Escoltar
F        
338
Feliç, benaurat
    Escoltar
128
Fes del meu cant la teva lloança
  Escoltar
116
Filla estimada no tinguis por
    Escoltar
203
Fins quan em tindràs en l'oblit?
  Escoltar
14
Fixos els ulls en el Senyor
    Escoltar
227
Flama de Déu
    Escoltar
223
Foc i llum
    Escoltar
322
Font de la Llum de Déu
    Escoltar
G        
90
Glòria a Tu Senyor
  Escoltar
242
Glòria a Tu, vull cantar en honor teu
  Escoltar
43
Glòria al nostre Déu
    Escoltar
137
Glòria al Senyor
    Escoltar
124
Grans meravelles
    Escoltar
180
Guarda'm sempre Déu meu!
  Escoltar
H        
416
Heus aquí el Cos i la Sang del Senyor
Escoltar
57
Hosanna al més alt del cel
    Escoltar
47
Hosanna! Lloat sigui el Senyor
    Escoltar
146
Hosanna, obre les portes al rei
    Escoltar
I        
213
In manus tuas Pater - (TAIZÉ)
    Escoltar
J        
366
Jesucrist és Senyor
    Escoltar
358
Jesucrist, Llum per al món
  Escoltar
167
Jesús (cànon)
  Escoltar
200
Jesús adoramus te
  Escoltar
22
Jesús ha ressuscitat tot gloriós
    Escoltar
151
Jesús, Anyell de Déu
  Escoltar
171
Jesús, Jesús
  Escoltar
190
Jesús, Jesús, Déu meu jo t'adoro
  Escoltar
213
Jesus, remember me - (TAIZÉ)
    Escoltar
239
Jesús, tu que ens has promès
  Escoltar
199
Jesús, Verb etern
    Escoltar
176
Jo alço els meus ulls a les muntanyes
    Escoltar
328
Jo celebraré el teu Nom
  Escoltar
198
Jo compliré l'aliança amb tu
  Escoltar
169
Jo et dic que si creus veuràs
    Escoltar
98
Jo et vull lloar, oh Déu meu
  Escoltar
215
Jo tinc set de tu - (TAIZÉ)
    Escoltar
410
Jo us he escollit
  Escoltar
63
Jo vull cantar el teu amor Senyor
  Escoltar
62
Jo vull cantar lloances
  Escoltar
215
Jo vull cantar pel Senyor - (TAIZÉ)
    Escoltar
399
Jo vull veure Déu
    Escoltar
33
Joia al cel, s'estremeix el món
    Escoltar
314
Joiosa Llum Santa
    Escoltar
315
Jubilate Deo - (TAIZÉ)
    Escoltar
219
Jubilate, al·leluia - (TAIZÉ)
    Escoltar
374
Junts et cantem, oh Crist
    Escoltar
286
Junts et saludem
Escoltar
K        
 
Kyrie 1 - (TAIZÉ)
    Escoltar
 
Kyrie 10 - (TAIZÉ)
    Escoltar
 
Kyrie 19 - (TAIZÉ)
    Escoltar
L        
216
L'ajuda em vindrà del Senyor - (TAIZÉ)
    Escoltar
272
L'àngel de Déu sant Gabriel
    Escoltar
162
La pau, si, la pau és el do de Jesús
    Escoltar
414
La vida us vull donar
    Escoltar
216
Laudate Dominum - (TAIZÉ)
    Escoltar
216
Laudate omnes gentes - (TAIZÉ)
    Escoltar
153
Lloa Déu!
    Escoltar
112
Lloança a Tu, oh Crist
    Escoltar
58
Lloança a Tu, oh Senyor
    Escoltar
24
Lloança i glòria al teu Nom
    Escoltar
150
Lloaré el Senyor per sempre més
    Escoltar
64
Lloem el Senyor, lloem el Creador
    Escoltar
340
Lloeu el Nom del Senyor
    Escoltar
120
Lloeu el Senyor
    Escoltar
26
Llum del cor, Paraula eterna
    Escoltar
M        
218
Magnificat (cànon) - (TAIZÉ)
    Escoltar
218
Magnificat (coral) - (TAIZÉ)
    Escoltar
362
Maranatha
  Escoltar
277
Maria, Mare de Déu
    Escoltar
282
Maria, tu la humil serventa
    Escoltar
184
Mestre, mostra'ns a Déu Pare
    Escoltar
175
Mira el meu cor ple d'amor
    Escoltar
201
Mira tots els teus fills reunits
    Escoltar
273
Mireu com l'àngel Gabriel
    Escoltar
418
Mireu el Do que Déu ha fet als homes
    Escoltar
65
Mireu el Senyor, Ell està venint
    Escoltar
274
Mireu l'habitacle de Déu
    Escoltar
218
Misericordias Domini - (TAIZÉ)
    Escoltar
437
Missa de tots els sants - Agnus Dei
    Escoltar
435
Missa de tots els sants - Al·leluia
    Escoltar
435
Missa de tots els sants - Glòria
    Escoltar
435
Missa de tots els sants - Kyrie
    Escoltar
437
Missa de tots els sants - Aclamació al memorial
    Escoltar
436
Missa de tots els sants - Sanctus
    Escoltar
451
Missa de l'Esperança - Al·leluia
    Escoltar
451
Missa de l'Esperança - Kyrie
    Escoltar
453
Missa de l'Esperança - Agnus Dei
    Escoltar
453
Missa de l'Esperança - Aclamació al memorial
    Escoltar
452
Missa de l'Esperança - Sanctus
    Escoltar
440
Missa de sant Bonifaci - Agnus Dei
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
439
Missa de sant Bonifaci - Al·leluia
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
438
Missa de sant Bonifaci - Glòria
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
438
Missa de sant Bonifaci - Kyrie
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
440
Missa de sant Bonifaci - Aclamació al memorial
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
439
Missa de sant Bonifaci - Sanctus
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
445
Missa de sant Claudi La Colombière - Anyell de Déu
    Escoltar
444
Missa de sant Claudi La Colombière - Al·leluia
    Escoltar
441
Missa de sant Claudi La Colombière - Glòria
    Escoltar
441
Missa de sant Claudi La Colombière - Kyrie
    Escoltar
444
Missa de sant Claudi La Colombière - Sanctus
    Escoltar
450
Missa de sant Joan - Agnus Dei
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar

448

Missa de sant Joan - Al·leluia
    Escoltar
446
Missa de sant Joan - Glòria
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
446
Missa de sant Joan - Kyrie
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
449
Missa de sant Joan - Sanctus
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
450
Missa de sant Joan - Aclamació al memorial
    Escoltar
462
Missa de sant Llorenç - Agnus Dei
    Escoltar
460
Missa de sant Llorenç - Al·leluia
    Escoltar
460
Missa de sant Llorenç - Amén
    Escoltar
462
Missa de sant Llorenç - Anyell de Déu
    Escoltar
460
Missa de sant Llorenç - Glòria
    Escoltar
460
Missa de sant Llorenç - Kyrie
    Escoltar
461
Missa de sant Llorenç - Aclamació al memorial
    Escoltar
461
Missa de sant Llorenç - Sanctus
    Escoltar
459
Missa de sant Pau - Agnus Dei
    Escoltar
454
Missa de sant Pau - Al·leluia
    Escoltar
455
Missa de sant Pau - Amén
    Escoltar
455
Missa de sant Pau - Glòria
    Escoltar
458
Missa de sant Pau - Sanctus
    Escoltar
454
Missa de sant Pau - Kyrie
    Escoltar
459
Missa de sant Pau - Anyell de Déu
    Escoltar
459
Missa de sant Pau - Aclamació al memorial
    Escoltar
467
Missa de l'Emmanuel - Agnus Dei
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
466
Missa de l'Emmanuel - Al·leluia
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
463
Missa de l'Emmanuel - Gloria (llatí)
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
464
Missa de l'Emmanuel - Glòria
    Escoltar
466
Missa de l'Emmanuel - Sant
    Escoltar
463
Missa de l'Emmanuel - Kyrie
  Escoltar
468
Missa de l'Emmanuel - Anyell de Déu
    Escoltar
467
Missa de l'Emmanuel - Aclamació al memorial / Amén
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
466
Missa de l'Emmanuel - Sanctus
Glòria - Missa de l'Emmanuel   Escoltar
468
Missa de l'Emmanuel - Senyor jo no sóc digne
    Escoltar
469
Missa del Poble de Déu - Al·leluia
    Escoltar
470
Missa del Poble de Déu - Glòria
    Escoltar
472
Missa del Poble de Déu - Sant
    Escoltar
469
Missa del Poble de Déu - Kyrie
    Escoltar
473
Missa del Poble de Déu - Anyell de Déu
    Escoltar
472
Missa del Poble de Déu - Aclmació al memorial
    Escoltar
478
Missa de la Resurrecció - Aclamació al memorial
    Escoltar
479
Missa de la Resurrecció - Agnus Dei
    Escoltar
475
Missa de la Resurrecció- Al·leluia
    Escoltar
478
Missa de la Resurrecció - Amén
    Escoltar
476
Missa de la Resurrecció - Glòria
    Escoltar
474
Missa de la Resurrecció - Kyrie
    Escoltar
475
Missa de la Resurrecció - Sanctus
    Escoltar
N        
170
No oblidis mai, cor meu, el Senyor
  Escoltar
162
No tinguis mai més por
    Escoltar
O        
100
Obre'm els ulls, jo hi vull veure
  Escoltar
320
Obre'm els ulls, Senyor Jesucrist
    Escoltar
210
Oh Crist, Jesús - (TAIZÉ)
    Escoltar
108
Oh Déu et vull donar la glòria
    Escoltar
186
Oh Déu, jo et busco, ets el meu Déu
  Escoltar
92
Oh Déu, que n'ets d'admirable
    Escoltar
12
Oh Déu, Senyor
    Escoltar
226
Oh Esperit que duus l'Amor
Oh Senyor t'hem reconegut   Escoltar
377
Oh Fill de Déu, Rei vencedor
    Escoltar
192
Oh Jesús
    Escoltar
103
Oh Jesús, Senyor
    Escoltar
304
Oh Mare de Jesús, Font de santedat
    Escoltar
302
Oh Mare de Jesús, tu has fet ben visible
  Escoltar
290
Oh Maria
  Escoltar
56
Oh Senyor a Tu la glòria
Oh Senyor t'hem reconegut   Escoltar
430
Oh Senyor t'hem reconegut
Oh Senyor t'hem reconegut   Escoltar
395
Oh! Si sabés ton cor el Do de Jesús
    Escoltar
P        
412
Pange Lingua
Oh Senyor t'hem reconegut   Escoltar
351
Pare Sant
    Escoltar
 
Pater Noster
    Escoltar
42
Per l'amor dels meus germans
    Escoltar
89
Per nosaltres Déu es va fer home
  Escoltar
156
Per Tu Senyor Jesús tot fou creat
Oh Senyor t'hem reconegut   Escoltar
126
Per Tu Senyor, el cant del nostre cor
  Escoltar
82
Per Tu tots cantarem
  Escoltar
330
Poder, honor i glòria a Déu
    Escoltar
265
Portes, Verge
    Escoltar
28
Preguem en tot moment
    Escoltar
424
Preneu i mengeu
Preneu i mengeu   Escoltar
118
Proclamem plens de goig
    Escoltar
337
Proclamem que Crist ha nascut
    Escoltar
Q        
348
Quan la foscor cobreix la Terra
    Escoltar
167
Quan les muntanyes trontollaran
    Escoltar
172
Que et vulgui beneir i et guardi
    Escoltar
52
Que exulti la Terra
  Escoltar
---
Que exulti tot l'Univers
   
355
Que exultin el cel i la Terra
    Escoltar
136
Que tot el món proclami. Al·leluia
  Escoltar
154
Que vingui el teu Regne
  Escoltar
426
Queda't aquí, Ressuscitat
    Escoltar
316
Quin do tan gran que Déu et vol fer
    Escoltar
R        
281
Recordeu-vos Maria
    Escoltar
295
Reina del cel alegra't
    Escoltar
392
Rep el Cos de Jesucrist
    Escoltar
224
Rep el meu Sant Esperit
    Escoltar
S        
 
Salve Regina
    Escoltar
232
Sant Esperit, vine i salva el nostre cor
    Escoltar
284
Santa Maria, en tu confiem
  Escoltar
4
Sé que pots néixer de nou
    Escoltar
40
Sense fi Senyor, vull lloar-te
    Escoltar
401
Senyor Jesús tu ets present
  Escoltar
134
Senyor meu, i Déu meu
    Escoltar
70
Senyor tu ets el meu gran goig
  Escoltar
202
Senyor, salva'm
    Escoltar
168
Sh'má Israel
    Escoltar
420
Si algú té set, que vingui
  Escoltar
182
Si coneguessis el do de Déu
  Escoltar
13
Sí, el Senyor ens ha salvat
    Escoltar
10
Sigui beneit el Sant Nom del Senyor
    Escoltar
37
Sigui el Senyor, Déu de bondat
    Escoltar
296
Sota el teu mantell Maria
    Escoltar
T        
174
Tal com l'argila es deixa fer
  Escoltar
391
Tal com la cérvola
    Escoltar
402
Tots els qui rebeu, el Cos i la Sang
    Escoltar
309
Tots els servents de Déu
  Escoltar
106
Tots junts cantem el Nom del Senyor
    Escoltar
289
Totus tuus
  Escoltar
94
Tu ens has fet reviure
    Escoltar
178
Tu ens portaràs a la ciutat del cel
  Escoltar
173
Tu ets el meu Pare
Tu ets el meu Pare   Escoltar
96
Tu ets gran Déu Sant
  Escoltar
288
Tu has portat al teu ventre a Jesús
Tu ets el meu Pare   Escoltar
U        
 
Ubi caritas - (TAIZÉ)
    Escoltar
V        
350
Vaig veure rius d'aigua viva
    Escoltar
219
Veni Lumen (coral) - (TAIZÉ)
    Escoltar
219
Veni Sancte Spiritus - (TAIZÉ)
    Escoltar
220
Venite exultemus Domino - (TAIZÉ)
    Escoltar
191
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats
  Escoltar
394
Veniu del fons del temps
    Escoltar
400
Veniu, adoreu el meu Cos
    Escoltar
342
Verb de Déu, glòria a Tu
    Escoltar
364
Verbum caro factum est
    Escoltar
346
Ves en pau ànima meva
    Escoltar
36
Vindrà sobre vostre el meu Esperit
    Escoltar
228
Vine al meu cor Sant Esperit
    Escoltar
258
Vine al meu cor, vine alè de Déu
    Escoltar
225
Vine al nostre cor Esperit d'amor
    Escoltar
260
Vine alè de Déu, vine!
    Escoltar
244
Vine Esperit Sant
    Escoltar
248
Vine Esperit Sant als nostres cors
    Escoltar
238
Vine Esperit Sant poderós
  Escoltar
256
Vine Esperit Sant, omple la Terra
  Escoltar
240
Vine Esperit Sant, vine als nostres cors
  Escoltar
250
Vine Esperit Sant, vine Pare amorós
    Escoltar
252
Vine Sant Esperit, nostre Senyor
    Escoltar
236
Vine Sant Esperit, tinc set de Tu
    Escoltar
335
Vinga desperta tu que dorms
    Escoltar
6
Visqueu contents
    Escoltar
404
Vosaltres sou els meus amics
    Escoltar
166
Vull la ment captiva dins ton cor diví
Tu ets el meu Pare   Escoltar