"La cançó obre el cor a l'Esperit Sant" Sant Lluís Maria Grignon de Montfort
 
Què és la LITÚRGIA?
 

 

La litúrgia és...
--- EN PREPARACIÓ ---