Entrar a l'Emmanuel.
Com reconèixer la crida a entrar en la Comunitat de l'Emmanuel? Com respondre?
 
 
Testimoni de Julio.
Per entendre millor en què consisteix la vocació del "laic consagrat".
 
 
Els laics: Compromesos en el món. El laic és a l'hora «la veu de l'Església en el món i la veu del món en l'Església.»
 
 
Joves & Solters
Una brúixola per els joves. El teu celibat no és un fracàs si descobreixes la crida a donar-te als altres.
 
 
Sacerdots segons el Cor de Déu. Els sacerdots de l'Emmanuel són una font d'esperança per a l'Església de demà.
 
 
Enviats al món.
Formar part de l'Emmanuel, és buscar, allà on cadascú viu, l'ocasió per donar testimoni de l'amor de Déu per a tots els homes...
 
 
Els inicis.
Com va començar tot... La Comunitat de l'Emmanuel va tenir els seus inicis a París el 1972, pocs anys després de la clausura del Concili Vaticà II.
 
   
Els joves.
Pierre Goursat va fundar la Comunitat amb la gent jove. D'ella ha rebut molt del que avui és la seva dinàmica comunitària...
 
   
Un futur i una esperança.
Quin és el carisma de l'Emmanuel? Quin paper pren l'Efusió de l'Esperit Sant en la comunitat?
 
   
Pierre Goursat.
Va ser un fundador humil, no va ocupar el centre de l'escenari, però ha estat una de les principals figures espirituals dels nostres temps.